Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku www.ochladime.sk (ďalej len „stránka“). Na všetko na tomto webe sa vzťahujú zmluvné podmienky (ďalej len „podmienky“) uvedené nižšie. Pred použitím stránky si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky vrátane prehliadania alebo objednania na našom webe. Používaním tejto stránky súhlasíte s týmito podmienkami. Tieto podmienky môžeme čas od času zmeniť, preto by ste ich mali skontrolovať pri každej návšteve týchto stránok. Mali by ste buď vytlačiť, alebo uložiť kópiu týchto podmienok pre budúce použitie. Tieto podmienky boli naposledy aktualizované 1.4.2020

O nás
Túto stránku prevádzkuje spoločnosť I&M Montres s.r.o. ("My"). Sme registrovaní v Obvodnom úrade v Bratislave pod IČOm 47218061 a so sídlom Na križovatkách 18, 821 04 Bratislava. Naša hlavná obchodná adresa je Na križovatkách 18, 821 04 Bratislava, Slovensko. Naše identifikačné číslo DPH je SK2023803793. Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@ochladime.sk, telefonicky na čísle +421 903 52 01 52 alebo nám napíšte na Na križovatkách 18, 821 04 Bratislava, Slovensko.
Používanie našej stránky
Čo máte dovolené robiť:
* Môžete pristupovať na web a prezerať si obsah, ktorý je na ňom k dispozícii.
* Môžete si elektronicky skopírovať a vytlačiť akúkoľvek jednotlivú stránku pre svoje osobné nekomerčné nekomerčné účely, za účelom zadania objednávky na tomto webe alebo použitia tohto webu ako nákupného zdroja, pokiaľ tak urobíte. nerobte nič z toho, čo je uvedené nižšie v časti „čo nemáte dovolené“.
Nemáte povolenie:
* kopírovať, sťahovať, ukladať, sprístupňovať, distribuovať, predávať alebo ponúkať na predaj všetkého alebo akejkoľvek časti obsahu alebo stránok s výnimkou tých, ktoré sú uvedené vyššie pod nadpisom „čo môžete robiť“;
* bez nášho súhlasu kopírovať alebo používať akýkoľvek materiál na tejto stránke na akékoľvek komerčné účely;
* sťahovať alebo inak kopírovať (či už priamo alebo nepriamo) akýkoľvek obsah, súbory alebo údaje zo stránok s cieľom vytvoriť alebo naplniť databázu alebo publikáciu akéhokoľvek druhu;
* odstraňovať akékoľvek autorské práva, ochranné známky alebo iné oznámenia o duševnom vlastníctve z akéhokoľvek materiálu skopírovaného alebo vytlačeného z tejto stránky;
* odstrániť alebo zmeniť akýkoľvek obsah stránky alebo sa pokúsiť obísť bezpečnosť alebo narušiť správne fungovanie stránok alebo serverov, na ktorých je umiestnená
Ak potrebujete ďalšie informácie o povolenom použití, alebo licenciu na opätovné zverejnenie ktorejkoľvek časti stránky (alebo akéhokoľvek obsahu na tejto stránke), pošlite nám e-mail na adresu info@ochladime.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 903 52 01 52.
Ďalšie podmienky môžu tiež obsahovať sa vzťahujú na určité funkcie, časti alebo obsah stránky a, ak sa uplatňujú, zobrazia sa pred prístupom k relevantným funkciám, častiam alebo obsahu.
Práva duševného vlastníctva
Všetky práva duševného vlastníctva k akémukoľvek obsahu na webe (vrátane textu, grafiky, softvéru, fotografií a iných obrázkov, videí, zvuku, ochranných známok a log) sú vo vlastníctve nás alebo našich poskytovateľov licencie. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené, nič v týchto podmienkach vám nedáva žiadne práva v súvislosti s akýmikoľvek právami duševného vlastníctva vo vlastníctve nás alebo našich poskytovateľov licencií a potvrdzujete, že nezískavate žiadne vlastnícke práva stiahnutím obsahu z tejto stránky. Ak z lokality tlačíte, kopírujete alebo ukladáte stránky (iba v súlade s týmito podmienkami), musíte zaistiť, aby sa reprodukovali všetky autorské práva, ochranné známky alebo iné oznámenia o právach duševného vlastníctva obsiahnuté v pôvodnom obsahu.
Obsah a odkazy tretích strán
Za obsah tretích strán na týchto stránkach nezodpovedáme. Obsah tretích strán zahŕňa napríklad obsah reklám. Táto stránka môže obsahovať odkazy na externé webové stránky. Tieto odkazy slúžia iba na informačné účely a vy k nim pristupujete na svoje vlastné riziko. Nie sme zodpovední za obsah stránok alebo zdrojov tretích strán.
Vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje použijeme v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré tvoria súčasť týchto podmienok. Viac info tu: https://ochladime.sk/content/6-ochrana-osobnych-udajov
Zrieknutie sa zodpovednosti za informácie na webe
Informácie obsiahnuté na tejto stránke slúžia iba na informačné účely a nepredstavujú radu. Mali by ste skontrolovať akékoľvek informácie na webe a podľa vlastného uváženia sa rozhodnúť podľa vlastného uváženia skôr, ako urobíte alebo neurobíte nič. S výnimkou akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s podvodným nepravdivým vyhlásením nezodpovedáme za kroky, ktoré môžete podniknúť v dôsledku spoliehania sa na akékoľvek informácie uvedené na týchto stránkach alebo za straty alebo škody, ktoré vám v dôsledku tohto konania utrpíte.
Objednávanie tovaru a / alebo služieb a informácie o zmluve
Ak prostredníctvom tejto stránky zadáte objednávku na tovar a / alebo služby kliknutím na tlačidlo „Prijímam“, vaša objednávka je pre nás ponukou na kúpu tovaru a / alebo služieb na našej webovej stránke. Prijatie vašej objednávky potvrdíme odoslaním [automaticky vygenerovaného] e-mailu s potvrdením vašej objednávky. Zmluva sa bude vzťahovať iba na tie konkrétne tovary a / alebo služby, ktoré sú uvedené v našom e-maile potvrdzujúcom prijatie vašej objednávky. Zmluva môže byť uzavretá v angličtine, nemčine alebo slovenčine.
Mali by ste si prečítať a skontrolovať podrobnosti v tomto e-maile, aby ste sa uistili, že sú správne. Nebudeme povinní dodávať žiadny iný tovar, ktorý mohol byť súčasťou vašej objednávky, pokiaľ a dokážeme potvrdiť odoslanie tohto tovaru v samostatnom e-maile. Pokiaľ údaje v e-maile potvrdzujúcom vašu objednávku nie sú správne alebo ak nie ste spokojní s podrobnosťami v e-maile, kontaktujte nás na adrese info@ochladime.sk a na našej adrese Na križovatkách 18, 821 04 Bratislava, Slovensko. Tovar, ktorý si kúpite, dodá Slovenská pošta, a.s, ktorá sa nachádza na adrese uvedenej na www.posta.sk.
Dostupnosť
Informácie zobrazené na tejto stránke týkajúce sa dostupnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Nemôžeme zaručiť trvalú alebo nepretržitú dostupnosť všetkých produktov na tejto stránke. Všetky objednávky závisia od dostupnosti.
Cena a dodacie podmienky
Vynaložíme maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby ceny uvedené na našich stránkach boli správne. Informácie zobrazené na tejto stránke týkajúce sa stanovovania cien sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, ale informáciami na týchto stránkach v čase vykonania akejkoľvek objednávky budú ceny platné pre túto objednávku. Ak je správna cena tovaru a / alebo služieb nižšia ako uvedená cena, účtujeme vám nižšiu sumu pri expedícii. Ak je správna cena tovaru a / alebo služieb vyššia ako cena uvedená na našich stránkach, môžeme vašu objednávku odmietnuť podľa vlastného uváženia. V takom prípade vás upozorníme na takéto odmietnutie a správnu cenu za tovar a / alebo tovar. služby. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ceny zahŕňajú DPH (ak sú použiteľné), ale nezahŕňajú náklady na dopravu (ktoré vám budú oznámené osobitne pred odoslaním objednávky). Možno budete musieť zaplatiť ďalšie poplatky za doručenie a nemusí byť možné doručiť na niektoré miesta. Akékoľvek obmedzenia dodávky sú uvedené na stránke https://ochladime.sk/content/1-dorucovanie-objednavok. Poplatky za doručenie vám na webe oznámime pri zadaní objednávky a potvrdíme vás v potvrdzujúcom e-maile.
Platba
Reklamácia a vrátenie
Zrušenie z našej strany
Vyhradzujeme si právo vypovedať zmluvu medzi nami, ak napríklad: - nemáme dostatočné zásoby na dodanie objednaného tovaru; - nedodávame do vašej oblasti; alebo - jeden alebo viac tovarov, ktoré ste si objednali, bolo uvedené za nesprávnu cenu z dôvodu typografickej chyby alebo chyby v informáciách o cenách, ktoré sme dostali od našich dodávateľov. Ak zrušíme vašu zmluvu, upozorníme vás e-mailom a znovu pripíšeme na váš účet akúkoľvek sumu, ktorú sme odpočítali z vašej kreditnej alebo debetnej karty čo najskôr, v každom prípade však do 30 dní od vašej objednávky.
Dodanie tovaru vám
Tovar, ktorý ste si objednali, doručíme na adresu, ktorú nám poskytnete na dodanie v čase uskutočnenia objednávky na webe. Dodanie bude uskutočnené čo najskôr po prijatí vašej objednávky, v každom prípade do 30 dní odo dňa, keď sme dostali vašu objednávku. V závislosti od zvoleného spôsobu odoslania a dodacej adresy bude dodanie výrobkov obvykle do [jedného až siedmich] dní od odoslania. Nie sme zodpovední za akékoľvek oneskorenie dodávky spôsobené nedostupnosťou niekoho, kto by mohol dodať výrobky. [Je vašou zodpovednosťou, aby ste sa podľa potreby obrátili na poštu alebo kuriérsku spoločnosť a zabezpečili zber alebo dodávku produktov, ktoré nebolo možné dodať, pretože ste neboli k dispozícii].
Poznámky
Všetky oznámenia, ktoré nám pošlete, musia byť zaslané na kontaktné údaje na tejto stránke https://ochladime.sk/content/4-o-nas. Môžeme vás upozorniť na e-mailovú alebo poštovú adresu, ktorú ste nám uviedli pri nákupe. [Oznámenie sa bude považovať za prijaté a riadne doručené 24 hodín po odoslaní e-mailu alebo tri dni po dátume odoslania ktoréhokoľvek listu.] Pri preukazovaní doručenia akéhokoľvek oznámenia postačí preukázať, v prípade list, že list bol riadne adresovaný, opečiatkovaný a umiestnený na poštu av prípade e-mailu, že e-mail bol zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu adresáta.
Záruka
Na všetky výrobky zakúpené v našom obchode sa poskytuje MINIMÁLNA záruka 2 roky.
Všetky ceny produktov sú vrátane 20% DPH
Product added to wishlist
Product added to compare.

Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť našu stránku pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné k tomu, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy. Súbory cookies môžete kedykoľvek spravovať. VIAC.